آیت الله مهدوی کنی در گفتگو با خودش: هدف از برگزاری مجلس خبرگان رهبری چیست؟