سرخط خبرها : آیت الله ساوه‏ای شمشکی اعلام موجودیت کرد.