اجتماعی:
پیشنهاد طرح شش در چهار برای مبارزه با حجاب اجباری
کشیش ایرانی در ملاء عام به صلیب کشیده می‌شود.
خشک شدن ناگهانی گلوی احمد جنتی و بدنبال آن تصویب یک طرح آبرسانی
یک نفر در میدان آزادی با ریختن ده لیتر بنزین روی زمین اقدام به کونسوزی کرد­ ­.