سردار وحیدی: با همت مهندسان ایرانی در جهاد خودکفایی سپاه، این موشک، صداش از قبلیه بیشتره منتها فقط تو پادگانهای خودمون عمل می کنه