به سلامتی اشک که وقتی میاد طرف خالی می‌شه و بقیه پر