اسم یکی از دخترهای کلاس را توییتی گذاشته بودم و صدا کردن او با این نام برای همه ی کلاس عادی شده بود؛ فقط خودش می دانست دلیل این نام گذاری چیست :
عکس روی شور.تش !