یعنی ارزومه برم تهران و از تو همون فرودگاه داد بزنم اینجا تهرانه یعنی شهری که هرچی می بینی باعث تحریکه این تهرانه لعنتی شوخی نیستش .. خبری از گل و بستنی چوبی نیستش ..اینجا نصف عقده ای ان .. نصف وحشی ... حالا خدا هم پانشد نشد دیگه تهرانو عشقه