یه فیلمو بار اول که برا یکی بازی می‌کنی جالبه... بعدش خیلی حال به هم زن و تکراری میشی باور کن....