واقعا که در کل ما ملت کسخولی هستیم خدائیش به تنوع های ما نگاه کنید :
وایتکس با اسانس پرتقال
شکلات با طعم موز
صابون با اسانس عسل
کـ.ـا‌نـ.ـد‌و‌م با طعم انار
کرم با اسانس خیار
ماست با طعم هلو
تنباکو با اسانس نعنا
چیپس با طعم پیتزا