الان دلم میخواد یکی بهم زنگ بزنه هی بهم شک کنه  :| خیلی وقته از این مکالمه های بی موقع نداشتم