یه کار گهی هم دارم. همه جا پشت دوربینم تا جلوش و بنابراین عکس یادگاری برام نمی‌مونه..