- آقا یادش به خیر، عجب روزگاری بود!
- کِــی؟
- نـه، کلا می‌گم