یه سری اتفاقات در من رخ داده که الان دیوونه شدم رسمن :| تو جمع هم نمیشه گفت