این عکس یادآور بهترین بهترین صحنه زندگی منه چقدر تو ناز افتادی و آروم توش