یه سری دست نوشته دارم که فقط یه مخاطب دارن، دو دلم، نمی دونم بنویسمشون تو وبلاگم یا بگذارم برای اون دفترچه مشترکمون ؟