بعضی آدمها معنی ارزش را نمی فهمند٬نمی فهمند وقت گذاشتن برای یک چیز خاص یعنی چه٬انرژی گذاشتن برایشان تعریف نشده٬فقط حرفش را می زنند و بس.
بعضی آدمها ارزش وقت گذاشتن ندارند٬بعضی ها حتی لیاقت درک شدن را هم ندارند چه برسد به انرژی صرف کردن و سوزاندن کالری.
فقط بعضی ها به درد این بعضی ها می خورند٬بعضی هایی مثل خودشان که نه معنی درک را بفهمند٬نه ارزش٬نه مهربانی٬نه وقت گذاشتن.کاش چشمهایم نمی دید بعضی چیزها را٬بعضی نوشته ها را.کنجکاوی امروزم غصه دارم کرد…
با حال زار.صدای نفس زدن هایم قابل شنیدنند،نصفه نیمه خواندنم هم.یه عکس هم از همه چیزی که این روزها می بینم گرفتم و گذاشتم تو فیس بوکم
خسته شدم از بس سقف رو دیدم با سرمی آویزون ازش