صدای ضربان قلبمو می شنوم٬٬تند می زنه٬حرکتشو توی سینم حس می کنم٬سرم یه کمی گیج می ره.حال خودمو نمی فهمم.از نیم ساعت پیش روی تخت تا همین الان این آهنگ داره ریپیت می شه....
برگرد پیشم