این قدرت تکنولوژی هست یا عشق نمی دونم
ولی اینو میدونم
الان دقیقا شش ماه و دو روزه که من سخت دلبسته سلیکون شدم